Mogućnost odabira

Mogućnost odabira

Mogućnost da biramo podrazumijeva određeni stupanj svjesnosti. Ta nam se mogućnost otvara kada se prestanemo poistovjećivati s umom iz čega proizlaze uvjetovani obrasci. Za to je prvenstveno potrebna prisutnost odnosno bivanje u tu i sada. Dok god to ne uspijevamo...
SADAŠNJI TRENUTAK

SADAŠNJI TRENUTAK

Tijekom života mi stvaramo mentalne slike o tome tko smo. One su utemeljene na osobnim i kulturalnim iskustvima. Radi se o umnoj aktivnosti i stalnom razmišljanju koje kreira poistovjećivanje s umom. Na taj način stalno živimo ili u prošlosti ili u budućnosti....