Sram je demon treće čakre. Obrnuto je proporcionalan osobnoj moći – što je sram veći, to se manje osjećamo moćno i to je egu teže oformiti se. Sram blokira struju oslobađanja te onemogućuje podizanje energije iz nižih čakri i njihovo usmjeravanje u učinkovito djelovanje. Sramimo se sami sebe, a time i svojih primitivnih instinkta, koje um stoga mora držati pod nadzorom. Zbog toga se osobnosti sputane sramom osjećaju zaglavljeno i mogu upasti u obrasce kompulzivnog ponavljanja i ovisnosti.

Kad uzlazna struja oslobađanja zaglavi u trećoj čakri, silazna se struja očitovanja pojačava. Um vodi glavnu riječ, vežući biološku energiju u kontrolirane obrasce i stvarajući izraz sputanost sramom. Ljudi sputani sramom više uvažavaju svoje misli nego svoje instinkte, osobito unutarnje glasove koji im neprestano govore koliko su bezvrijedni i inferiorni. Spontanost je ograničena unutarnjim preispitivanjem, koje sputava volju i oduzima joj moć.

Budući da prirodne instinkte nikada nije moguće potpuno potisnuti, povremeno se probiju u sjenovitim oblicima, što samo pojačava osjećaj srama i nedovoljnosti. Kada se loše ponašamo, gubimo strpljenje, raspadnemo se ili doživljavamo propuste u svojoj budnoj samokontroli, to nas vodi još dublje u sram. Među primjerima su osoba na dijeti ili uživaIac droga, koji se opetovano upuštaju u pretjeranu konzumaciju; ili poduzetnik koji odugovlačenjem te pasivno-agresivnim ponašanjem osujećuje svoj posao i uspjeh. Blokade volje silaznoj struji onemogućuju ulazak u drugu čakru usmjerenu užitku pa te aktivnosti malokad obuhvaćaju istinski užitak. Sram svoju pokoru nalazi u patnji, a potreba za ponovnim uspostavljanjem jada i neuspjeha osobu drži u vrlo nezadovoljnom, lažnom stanju ravnoteže.

Proaktivnost

Steven R. Covey svojim je bestselerom “Sedam navika uspješnih ljudi” popularizirao pojam proaktivnost, koji se uvelike koristi na seminarima s temom rukovođenja. Proaktivnost je alternativa reaktivnosti (višak u trećoj čakri) ili neaktivnosti (manjak u trećoj čakri). Proaktivnost se odnosi na biranje vlastitih postupaka, a ne na njihovo kontroliranje ili dopuštanje da naši postupci kontroliraju nas. Proaktivni ljudi prihvaćaju odgovornost za oblikovanje svoje budućnosti, za iniciranje ponašanja koja će stvoriti željene situacije. Proaktivna osoba ne čeka da vidi što će se dogoditi. Biti proaktivan znači da ste uzročni utjecaj na svoje okruženje, a ne žrtva njegovih okolnosti. Proaktivnost iziskuje inicijativu i volju. 

Ne povrijedi nas ono što nam se dogodi, nego naš odgovor na to.

Osobna moć

Sve ove značajke zajedno čine osobnu moć. Moć, od latinskoga korijena podere u značenju ”biti sposoban”, zapravo je sposobnost ostvarivanja promjene i postoji samo zbog jednog razloga – preobrazbe. Kad staro preraste svoju svrhu, vrijeme je da ga preobrazimo u nešto novo. Moć nije stvar, nego put. Posrijedi je proces postajanja stvarnim.

Moć imamo kada se usudimo živjeti autentično, kada posegnemo izvan sebe i kažemo golu istinu. Što se više usudimo riskirati, preispitivati, biti dosljedni sebi, to nam je lakše živjeti autentično. Moć se pojavljuje kada smo voljni griješiti te biti odgovorni za svoje pogreške, učiti iz njih i ispraviti ih.

Moć je izraz svetoga u njegovu evolucijskom razvoju. Moć je iznimna prisutnost božanskoga. Moć je misterij, nepoznato, suočavanje s drugim. Moć je prijelaz iz prošlosti u budućnost. Da bismo izbjegli tijesne zamke osobne ograničenosti i pristupili veličanstvenomu prostranstvu ukupnosti, moramo ponovno preuzeti vlastitu moć. Moć je sposobnost određivanja vlastite sudbine. Životna energija može se odmotati te prodrijeti u područja nepoznatoga samo na putu jedinstvenosti. Samo ako imamo moć, možemo pomaknuti prepreke koje nas drže zarobljenima, sputanima i nesvjesnima.