Mogućnost da biramo podrazumijeva određeni stupanj svjesnosti.
Ta nam se mogućnost otvara kada se prestanemo poistovjećivati s umom iz čega proizlaze uvjetovani obrasci. Za to je prvenstveno potrebna prisutnost odnosno bivanje u tu i sada. Dok god to ne uspijevamo ostajemo zarobljeni u razmišljanju, osjećanju i djelovanju prema uvjetovanju našeg uma.

Stanje poistovjećenosti s umom upravlja našim životima jer za to vrijeme nismo u sadašnjosti, niti na mjestu na kojem se naš život uistinu događa.
Takav način življenja nosi puno straha, sukoba, problema i boli.

Dok god osjećaj vlastitog ja temeljimo na prošlost ne možemo oprostiti sebi i drugima.
Pravu moć jedino imamo u sadašnjem trenutku. Zapravo sadašnji trenutak je jedino što i imamo.
Što smo više prisutni, to prošlost ima manje moći nad nama.

Sadašnji trenutak je ključ za vlasititu snagu, mogućnost odabira i svjesnost.
To u nama budi mir i zadovoljstvo.