Energetski rad

Kroz povijest, ideju o univerzalnoj energiji koja prožima cijelu prirodu, podržavali su mnogi zapadnjački znanstveni umovi. Ta vitalna energija, opažena kao svjetleće tijelo, prvi put opisana u zapadnjačkoj literaturi od strane pitagorijanaca oko 500. god. pr. n. e. Držali su da njeno svjetlo može izazvati pozitivne učinke na ljudski organizam, uključujući i izlječenje bolesti.

Barbara Brennan

Vrlo često možemo čuti kako je bolest uzrok okretanju izvan granica klasične zapadne medicine. Međutim da bi se uživalo u prednostima energetskoga rada i iscjeljivanja, nije nužno biti bolestan. Naprotiv, ono, osim što nam pruža mogućnost da se vratimo u zdravlje, to jest stanje ravnoteže, donosi bogatstvo, užitak i ispunjenje koji su puno širi od određenoga stanja našega organizma. U prirodnim znanostima energija je svojstvo predmeta koje se može prenijeti ili promijeniti u različite oblike. Osim što predstavlja sposobnost da se obavi neka promjena – iz jednog stanja u drugo – pri definiranju energije nailazimo na poteškoću s obzirom na sveobuhvatnost njezinih različitih manifestacija.

Kada govorimo o energiji u smislu energetskoga rada, ona nije ništa drugo doli energija koju znanstvenici proučavaju otkako postoji svijet, a posebice unatrag zadnjih stotinjak godina. Ona nije ništa drugo, ali je ipak toliko više od onoga što je znanost do sada uspjela obuhvatiti.

Sve duhovne tradicije svijeta u korijenima svojih učenja koriste pojam životne energije ili sile koja postoji u svemu što je živo i u onome što čak smatramo neživim na svijetu. Ono što im je zajedničko jest uvjerenje da sve što je imalo kreatora, bilo božanskog ili ljudskog, u svojem opredmetnjivanju, to jest materijalizaciji, nosi određenu konzistentnost i kontingentnost energije.

 

Vrlo često možemo čuti kako je bolest uzrok okretanju izvan granica klasične zapadne medicine. Međutim da bi se uživalo u prednostima energetskoga rada i iscjeljivanja, nije nužno biti bolestan. Naprotiv, ono, osim što nam pruža mogućnost da se vratimo u zdravlje, to jest stanje ravnoteže, donosi bogatstvo, užitak i ispunjenje koji su puno širi od određenoga stanja našega organizma. U prirodnim znanostima energija je svojstvo predmeta koje se može prenijeti ili promijeniti u različite oblike. Osim što predstavlja sposobnost da se obavi neka promjena – iz jednog stanja u drugo – pri definiranju energije nailazimo na poteškoću s obzirom na sveobuhvatnost njezinih različitih manifestacija.

Kada govorimo o energiji u smislu energetskoga rada, ona nije ništa drugo doli energija koju znanstvenici proučavaju otkako postoji svijet, a posebice unatrag zadnjih stotinjak godina. Ona nije ništa drugo, ali je ipak toliko više od onoga što je znanost do sada uspjela obuhvatiti.

Sve duhovne tradicije svijeta u korijenima svojih učenja koriste pojam životne energije ili sile koja postoji u svemu što je živo i u onome što čak smatramo neživim na svijetu. Ono što im je zajedničko jest uvjerenje da sve što je imalo kreatora, bilo božanskog ili ljudskog, u svojem opredmetnjivanju, to jest materijalizaciji, nosi određenu konzistentnost i kontingentnost energije.

Ipak, ako se vratimo u prvenstveno znanstvenu paradigmu, energija je prisutna u svakome predmetu, a možemo ju i iščitati prema valovima koje taj predmet ispušta. Ona je živa, tečna i promjenjiva, te kada ju promatramo, možemo uvidjeti kako potiče prelazak iz jednog stanja u drugo.

Holistički pristup

Kako sve što je živo ima svoje energetsko polje, tako ga ima i čovjek, ali i planet Zemlja.
Ljudsko energetsko polje odnosi se na sva polja ili zračenja koja mogu biti vidljiva, pa čak i mjerena. Komponente tih zračenja mogu biti elektrostatske, magnetske, elektromagnetske, zvučne, toplinske i vizualne, a sukladne su uobičajenim fiziološkim procesima tijela te nastupaju iza njih kako bi nam pružile osnovu za psihosomatsko funkcioniranje.

Kao što se za zdravlje vlastitoga tijela možemo pobrinuti kroz medicinu, nutricionizam, masažu i rekreaciju, za emocionalnu dobrobit kroz ispunjavajuće kontakte ili stručnu pomoć u obliku terapije, a za mentalni aspekt kroz različite edukacije koje šire naše vidike, tako se i za vlastito energetsko polje možemo pobrinuti kroz energetski rad.

Iako danas postaje sve češćim pristupati ljudskom postojanju na holistički način, to jest istovremeno pristupati svim ranije navedenim razinama, holistički je pristup i dalje nešto što je u našemu društvu vrlo rijetko, te je čovjek često primoran sam otkrivati kako se pobrinuti za vlastitu dobrobit iz svih navedenih perspektiva. U skladu s time posljednjih dvadesetak godina nastaju nove paradigme unutar terapijskih i iscjeliteljskih pravaca te se provode znanstvena istraživanja koja pronalaze dokaze o međuovisnosti različitih razina našega postojanja.

Stoga utjecajem na naše fizičko tijelo, kroz bilo koji oblik aktivnosti, istovremeno utječemo i na naša emocionalna i na mentalna stanja, a posljedično tome i na energetska stanja. Istovremeno pristupanjem direktno našem energetskom polju, te učenjem o zakonima njegovoga funkcioniranja, otvaramo riznicu neizmjerne snage utjecaja na sve ostale razine.

Kako ljudsko energetsko polje ima različite slojeve, od kojih je zbog najveće gustoće i zbog konzistentnosti energije prvi (ili u ponekom tumačenju zadnji) onaj fizičiki, svjesnim i pozitivnim utjecanjem na više slojeve energetskog tijela otvaramo prostor djelovanja na korijene poteškoća ili problema koji se na nižim slojevima manifestiraju. Samo su neki od primjera takvih manifestacija dekoncentracija, stres, preplavljenost emocijama, emocionalna stanja koja mogu biti neugodna i zadržana – poput straha, tuge ili ljutnje – ili pak različiti oblici oboljenja fizičkoga tijela.

svjesnost i namjera

Iscjeljivanje i iscjeljenje

Iako se uz pojam iscjeljivanje danas vežu različite konotacije iz područja misticizma, iscjeljivanje je zapravo svaki proces koji na postojeću povredu unutar nas samih dovodi novo i pozitivno iskustvo. Radilo se o izrazito pozitivnome kontaktu s prijateljima ili partnerom, liječenjem fizičke povrede ili polaganjem ruku na tijelo s namjerom i ljubavlju, iscjeljivanje je uobičajeni dio svakodnevnoga života, jednako kao i povređivanje. Ključni aspekt iscjeljivanja nalazi se pak u svjesnosti, pozitivnoj namjeri i vlastitom kapacitetu, to jest u otvaranju prema protoku životne energije koja se nalazi u svakome od nas. Samim time iscjeliteljski kapacitet univerzalan je svima, a kao jedan od preduvjeta u praksi se pokazuje proces vlastitoga iscjeljenja koji je nužan za stvaranje kapaciteta za rad sa drugima.

Proces vlastitoga iscjeljenja, to jest samoiscjeljenje, proces je rada na sebi i osobnog razvoja. On se odnosi na upoznavanje i transformaciju vlastitih povreda koje nam na različite načine onemogućavaju da živimo vlastitu istinu slobodni od straha, ljutnje, tuge ili krivnje. Samim time iscjeljenje ne znači savršenost i omnipotentnost, već se odnosi na sigurnost i cjelovitost unutar sebe što nam omogućava da živimo zrelo, odgovorno, istinito i s ljubavlju te da možemo proteći kroz ono što nam život nosi.

svjesnost i namjera

Iscjeljivanje i iscjeljenje

Iako se uz pojam iscjeljivanje danas vežu različite konotacije iz područja misticizma, iscjeljivanje je zapravo svaki proces koji na postojeću povredu unutar nas samih dovodi novo i pozitivno iskustvo. Radilo se o izrazito pozitivnome kontaktu s prijateljima ili partnerom, liječenjem fizičke povrede ili polaganjem ruku na tijelo s namjerom i ljubavlju, iscjeljivanje je uobičajeni dio svakodnevnoga života, jednako kao i povređivanje. Ključni aspekt iscjeljivanja nalazi se pak u svjesnosti, pozitivnoj namjeri i vlastitom kapacitetu, to jest u otvaranju prema protoku životne energije koja se nalazi u svakome od nas. Samim time iscjeliteljski kapacitet univerzalan je svima, a kao jedan od preduvjeta u praksi se pokazuje proces vlastitoga iscjeljenja koji je nužan za stvaranje kapaciteta za rad sa drugima.

Proces vlastitoga iscjeljenja, to jest samoiscjeljenje, proces je rada na sebi i osobnog razvoja. On se odnosi na upoznavanje i transformaciju vlastitih povreda koje nam na različite načine onemogućavaju da živimo vlastitu istinu slobodni od straha, ljutnje, tuge ili krivnje. Samim time iscjeljenje ne znači savršenost i omnipotentnost, već se odnosi na sigurnost i cjelovitost unutar sebe što nam omogućava da živimo zrelo, odgovorno, istinito i s ljubavlju te da možemo proteći kroz ono što nam život nosi.

Energetski rad

S obzirom na navedeno shvaćanje energije i energetskoga polja, energetski rad u prvome redu obuhvaća svaki svakodnevni kontakt, to jest energetsku razmjenu s onime što nas okružuje. Ukoliko smo svjesni vlastitoga energetskog kapaciteta te kapaciteta drugih, prirode i Zemlje, u svakodnevnome životu možemo se s namjerom otvarati prema onome što nas u tom smislu hrani i ispunjava. Tako se možemo prepustiti zemlji da nas drži kada smo umorni, zatražiti podršku prijatelja ili partnera kada nešto ne možemo sami ili jednostavno otvoriti sebe, svoje tijelo i srce kako bismo si dopustili ispunjenje ljepotom kojom nas život okružuje.

Međutim kada govorimo o energetskome radu i iscjeljivanju, govorimo o učenju različitih tehnika, upoznavanju energetske razine bivanja i njezinih zakonitosti te otvaranju prostora visokoosjetilnoj percepciji. Visokoosjetilna percepcija jest način na koji se mogu opažati stvari izvan uobičajenoga opsega poimanja okoline putem naših osjetila. „Njome pojedinac može vidjeti, čuti, omirisati, kušati ili dodirivati stvari koje se normalno ne mogu opaziti.‟ U kontekstu energetskoga rada i iscjeljivanja, visokoosjetilna percepcija pomaže nam prepoznati različite energetske tokove i njihove blokade te usmjerava naš fokus na rad u određenim segmentima energetskoga polja.

U energetskome radu i iscjeljivanju način na koji radimo bavi se trima različitim aspektima. Prvi je onaj koji se tiče postavljanja namjere, a govori nam o korištenju naše svjesnosti fokusirano i s određenim ciljem. Drugi aspekt tiče se same svjesnosti, to jest širenja znanja o vlastitome potencijalu koje je bez iznimke vođeno vlastitim iskustvom. Treći je aspekt ovoga oblika rada onaj koji se tiče uzemljenja. Uzemljenje označava kapacitet da budemo prisutni u vlastitome tijelu, da razvijamo svijest o njemu i u njemu te da iskustveno i osjećajno poznajemo energetski protok i njegovu, to jest našu, povezanost s bazom, to jest sa zemljom.

Kroz energetski rad stoga učimo koristiti naše fizičke, emocionalne, umne i energetske kapacitete kako bismo cjelovito povećali našu dobrobit, a samim time i našu svjesnost te samospoznaju. Istovremeno na ovaj način učimo koristiti vlastito energetsko polje kao riznicu dijagnoze koja nam pokazuje ono što nam je uistinu potrebno.

O tehnikama

Tehnike energetskog rada

Tehnike energetskoga rada odnose se na dva različita aspekta – rad na sebi i rad s drugima. Rad na sebi ujedno je i prva i nužno potrebna stepenica za rad s drugima, bilo da se odnosi na terapijski ili pak na iscjeliteljski rad. Tek iskustvenim prolaskom kroz rastvaranje i upoznavanje vlastitoga energetskog polja, njegovog funkcioniranja i protoka, uistinu možemo pažnju usmjeriti na razumijevanje energetskih razmjena koje se događaju u kontaktu.

 

Tehnike kojima se koristimo odnose se na one koje istovremeno obuhvaćaju područje iscjeljenja i područje osobnog razvoja u psihološkom i emocionalnom smislu. Same tehnike jednim se dijelom odnose na učenja R. Breuyer, B. Brennan i R. Steinera, a drugim na naše dugogodišnje iskustvo unutar ovih područja.

Cilj tehnika koje podučavamo jest osvještavanje, to jest mogućnost prepoznavanja različitih energetskih tokova u svakome trenutku, radilo se o poslu, obiteljskim, partnerskim i prijateljskim odnosima ili o odnosu sa samim sobom. Tek u trenutku osvještavanja, to jest mogućnosti prepoznavanja, uistinu stječemo moć transformacije. Istovremeno preuzimanjem odgovornosti za vlastita stanja i procese ujedno i širimo vlastiti kapacitet za istinsko podržavanje drugih.

Gdje smo

Centar Snaga Namjere
Račićeva 5/1, (dvorišna zgrada)
10000 Zagreb

Kontakt

Email: centar.snaganamjere@gmail.com
Tel: +385 98 350 680 (Tihana Ilić)
Tel: +385 98 227 030 (Marina Nardin)

Društvene mreže: