Povezivanje s emocijama

Povezivanje s emocijama

Ako se teško povezujemo sa svojim emocijama potrebno je usmjeriti pažnju na naše tijelo i naše energetsko polje. Tijelo nam pokazuje odraz uma. Želimo li se povezati sa svojim emocijama trebamo se fokusirati na tijelo. Ako postoji razlika između misli i emocije,...
BEZ PRIHVAĆANJA NEMA PROMJENE

BEZ PRIHVAĆANJA NEMA PROMJENE

U svakom od nas postoje dijelovi s kojima nismo zadovoljni, a kada ih pokušamo promijeniti, to često radimo na način da ih nastojimo odbaciti ili voljno promijeniti. To često rezultira time da u kriznim situacijama skliznemo na isto mjesto ili nepoželjno ponašanje...