Samoregulacija

Samoregulacija

Mi svoja iskustva organiziramo na temelju pet glavnih komponenti. Tu spadaju senzacije, slike, naše ponašanje, emocije i zaključivanje. Najizravnija u odnosu na tijelo je senzacija. Slike koje doživljavamo mogu biti unutarnje i vanjske. Ovisno o tome koja je razina...
Rat s traumom

Rat s traumom

Trauma je jedan od najvažnijih korijenskih uzroka suvremenog načina ratovanja. Izazivanje, eskalacija i nasilje rata možemo djelomice pripisati posttraumatskom stresu. Naši međusobni susreti u prošlosti generirali su nasljeđe straha, separacije, predrasuda i...

KAKO BOJE UTJEČU NA NAŠE ZDRAVLJE

Obojena svjetlost je elektromagnetski val koji vibrira okomito na svoju putanju. Ne treba materiju za prijenos za razliku od zvuka, može putovati svemirom. Manifestacija je viših frekvencija izvan fizičkog svijeta. Izuzetno je bitna za naše zdravlje. Nužne su nam boje...