Mi svoja iskustva organiziramo na temelju pet glavnih komponenti. Tu spadaju senzacije, slike, naše ponašanje, emocije i zaključivanje.

Najizravnija u odnosu na tijelo je senzacija. Slike koje doživljavamo mogu biti unutarnje i vanjske. Ovisno o tome koja je razina mozga uključena, ponašanje može biti verbalno ili neverbalno i svjesno ili nesvjesno.

Osjećaji ili emocije predstavljaju određene obrasce senzacija.

Značenje ili zaključivanje moguće je na temelju iskustva.

Sposobnost praćenja, mogućnošću bivanja sa sobom i kapacitet da budemo centrirani pokazuju da imamo mogućnost organizacije oko ranije navedenih elemenata. To nam omogućava da unatoč negativnim iskustvima ostanemo u stanju protočnosti i ne budemo preplavljeni emocijama.

Besplatna uvodna predavanja i radionice za proljeće 2019.