Kako stati u svoj autoritet

Kako stati u svoj autoritet

Popunjeno! Većina ljudi provela je djetinjstvo s roditeljima, uronjena u odnose u kojima dominira uvjetovana ljubav. Ako smo dobivali samo podršku, a ne i kontrolu, naši će odnosi u odrasloj dobi biti bitno jednostavniji. Dok god preziremo, ljutimo se na njih ili...
Potrebe i osjećaji

Potrebe i osjećaji

Popunjeno! Potrebe su neizostavnosti. To nisu “puke” želje. Potreba za ljubavlju, prihvaćanjem, osjećajem sigurnosti, zbrinutosti… U djetinjstvu nas često posramljuju zbog naših potreba. Naši roditelji možda nisu bili sposobni zadovoljiti ih ili su i sami imali...
Radionica: Intimnost i sjena

Radionica: Intimnost i sjena

Popunjeno! Kad se zaljubimo i dozvolimo tijelu, osjećajima i našoj psihi da se opusti i prepusti uz drugu osobu, otvara se mogućnost za intimnost. Međutim sigurnost intimnosti otpušta neke kočnice koje do tada nismo mogli niti osvijestiti. Sjena u naručju intimnosti...
Moć ljudskog dodira

Moć ljudskog dodira

Popunjeno! Napuštenost, tjelesna ili emocionalna, izravno utječe na naše preživljavanje. Dijete koje nije dovoljno dodirivano doživljava svojevrsnu napuštenost, čak i ako su mu pruženi drugi oblici skrbi. Tjelesna skrb toliko je važna da djeca u ustanovama, lišena...
Sedam razina energetskog polja

Sedam razina energetskog polja

Popunjeno! Ljudsko energetsko polje ili aura je pojava univerzalne energije koja okružuje i prožima ljudsko fizičko tijelo. To je energetska matrica koja ima sedam osnovnih slojeva. Prema Barbari Brennan te slojeve nazivamo i energetskim tijelima. Svaki sloj aure...