Popunjeno!

Većina ljudi provela je djetinjstvo s roditeljima, uronjena u odnose u kojima dominira uvjetovana ljubav. Ako smo dobivali samo podršku, a ne i kontrolu, naši će odnosi u odrasloj dobi biti bitno jednostavniji. Dok god preziremo, ljutimo se na njih ili izbjegavamo autoritete i dalje smo pod njihovim utjecajem i teško da ćemo sami stati u vlastitu snagu. Najčešća posljedica takvih odnosa jesu neiskrenost i osjećaj krivnje. Ako želimo imati kvalitetne odnose moramo raditi na ta dva razorna osjećaja.

Datum: 17.10.2020.
Vrijeme: 09:30-13:00
Lokacija: centar Snaga namjere, Račićeva 5/1
Vodi: Marina Nardin
Cijena: besplatno