STATI U SVOJU SNAGU

STATI U SVOJU SNAGU

Preduvjet za stati u svoju snagu je biti tu i sada, osvijestiti svoj puni kapacitet i prihvatiti sebe onakvima kakvi jesmo. Kako bismo to ostvarili moramo osnažiti svog unutarnjeg promatrača. On će nam dati jasnu informaciju što se zbiva u našem sustavu na svim...
ULOGA OCA

ULOGA OCA

Očevi i majke su za dijete najutjecajnije osobe. Ako se oni međusobno vole i surađuju, ako imaju jasno određene uloge, djeca će se zdravo i skladno razvijati. Kada je to narušeno na bilo koji način, djeca doživljavaju razne emotivne poremećaje. Roditelji su u nekim...