ULOGA OCA

ULOGA OCA

Očevi i majke su za dijete najutjecajnije osobe. Ako se oni međusobno vole i surađuju, ako imaju jasno određene uloge, djeca će se zdravo i skladno razvijati. Kada je to narušeno na bilo koji način, djeca doživljavaju razne emotivne poremećaje. Roditelji su u nekim...