Samoregulacija

Samoregulacija

Mi svoja iskustva organiziramo na temelju pet glavnih komponenti. Tu spadaju senzacije, slike, naše ponašanje, emocije i zaključivanje. Najizravnija u odnosu na tijelo je senzacija. Slike koje doživljavamo mogu biti unutarnje i vanjske. Ovisno o tome koja je razina...
Senzacije u tijelu

Senzacije u tijelu

Želimo li raditi na sebi važno je naučiti što jasnije komunicirati što se s nama događa. Veoma je važno naučiti prepoznavati senzacije koje se u nama događaju te ih znati jasno izraziti. Senzacije su reakcije u našem tijelu koje možemo prepoznati kroz temperaturu,...