Povezivanje s emocijama

Povezivanje s emocijama

Ako se teško povezujemo sa svojim emocijama potrebno je usmjeriti pažnju na naše tijelo i naše energetsko polje. Tijelo nam pokazuje odraz uma. Želimo li se povezati sa svojim emocijama trebamo se fokusirati na tijelo. Ako postoji razlika između misli i emocije,...