Mogućnost odabira

Mogućnost odabira

Mogućnost da biramo podrazumijeva određeni stupanj svjesnosti. Ta nam se mogućnost otvara kada se prestanemo poistovjećivati s umom iz čega proizlaze uvjetovani obrasci. Za to je prvenstveno potrebna prisutnost odnosno bivanje u tu i sada. Dok god to ne uspijevamo...