ŽIVJETI SVOJA PRAVA

ŽIVJETI SVOJA PRAVA

Najbrži način da umanjimo i poništimo svoju suštinu jest da si uskratimo neka od sedam temeljnih životnih prava. PRAVO DA POSTOJIM Bez prava na postojanje, teško se mogu potvrditi ostala prava. Imamo li pravo zauzimati prostor ? Imamo li pravo ostvariti...