KAKO BOJE UTJEČU NA NAŠE ZDRAVLJE

Obojena svjetlost je elektromagnetski val koji vibrira okomito na svoju putanju. Ne treba materiju za prijenos za razliku od zvuka, može putovati svemirom. Manifestacija je viših frekvencija izvan fizičkog svijeta. Izuzetno je bitna za naše zdravlje. Nužne su nam boje...