Samoregulacija

Samoregulacija

Mi svoja iskustva organiziramo na temelju pet glavnih komponenti. Tu spadaju senzacije, slike, naše ponašanje, emocije i zaključivanje. Najizravnija u odnosu na tijelo je senzacija. Slike koje doživljavamo mogu biti unutarnje i vanjske. Ovisno o tome koja je razina...