SEBIČNOST ILI LJUBAV PREMA SEBI ?

SEBIČNOST ILI LJUBAV PREMA SEBI ?

Vi ste ljubav svoga života čak ako toga niste još ni svjesni. Definicija ljubavi prema sebi zvuči prilično jasno. Ljubav prema sebi je duboka privrženost ili naklonost prema sebi. Privrženosti i naklonosti nadamo se u braku i to osjećamo prema osobi s kojom stojimo...