Većina ljudi provela je djetinjstvo s roditeljima, uronjena u odnose u kojima dominira uvjetovana ljubav. Ako smo dobivali samo podršku, a ne i kontrolu, naši će odnosi u odrasloj dobi biti bitno jednostavniji. Dok god preziremo, ljutimo se na njih ili izbjegavamo autoritete i dalje smo pod njihovim utjecajem i teško da ćemo sami stati u vlastitu snagu. Najčešća posljedica takvih odnosa jesu neiskrenost i osjećaj krivnje. Ako želimo imati kvalitetne odnose moramo raditi na ta dva razorna osjećaja.

Radionicu ćemo održati 29.09.2018. od 9:30 do 13:00 sati.