Stalno prepuštanje prošlosti često postane provalija bez dna. Ponekad vjerujemo u zabludu da nam je potrebno više vremena da shvatimo i oslobodimo se prošlosti te da će se to konačno dogoditi u budućnosti. To je moguće jedino tako da se povežemo snagom sadašnjeg trenutka i vlastitom moći u sada.

Sadašnji trenutak je moć naše prisutnosti i naše svjesnosti oslobođene od misaonih oblika. Ako nešto želimo promjeniti moramo se prošlošću baviti na razini sadašnjosti. Usmjeravamo li pažnju stalno na prošlost propuštamo ono što je tu i sada. Ako se fokusiramo na sadašnjost bavit ćemo se svojim ponašanjem, reakcijama, raspoloženjima, mislima, emocijama, strahovima i željama i to tako da ih možemo mijenjati jer u sada leži naša moć.

Prisutnost nam omogućava razvijanje unutarnjeg promatrača koji ne kritizira i ne procjenjuje. Nikad se nećemo uistinu naći lutajući po onome što je bilo nego ako svjesno zakoračimo u sadašnjost i u ono što nam se upravo događa.

RADIONICE U NAJAVI:

02.06.2018.
Naziv radionice: ISTRAŽIVANJE ENERGETSKOG POLJA
Voditelj: Marina Nardin
Trajanje: 09:30 – 17:00 h
Cijena radionice: 350 kn

16.06.2018. >>>>> RADIONICA JE ODGOĐENA NA 09.09.2018.
Naziv radionice: POVEZANOST
Voditelj: Tihana Ilić Prskalo
Trajanje: 10:30 – 17:30 h
Cijena radionice: 350 kn