SRIJEDA 2.STUDENI 2016.

17.00-19.00 SATI

MJESNA ZAJEDNICA DOBRI DOL 49

PREDAVAČ: TIHANA ILIĆ

 

Kad smo svjesni svoje energije i energije koja se kreće oko nas, možemo adekvatno i pravovremeno odlučivati što ćemo.

Možemo prije prepoznati da li nam je ugodno ili neugodno u situaciji, da li nam je previše ili premalo i da li želimo ostati ili se pokrenuti.

Iscjeljivanje postoji na četiri razine, koje su ujedno i sve naše razine postojanja: tjelesna razina, emocionalna , mentalna i razina naše duše.

Vrlo često usmjeravamo pažnju samo na neke razine našeg postojanja, a druge ili zanemarujemo ili nismo uopće svjesni  te vibracije i svojih potreba na toj razini.

Daaaaa…imamo potrebe na svim razinama, koje nas i pokreću i zovu u taj dio života.

Kao djeca preživljavamo tako da se povlačimo i zatvaramo gdje ne možemo propustiti svoju energiju.

Možda su vaše prirodne potrebe za sigurnošću, prihvaćanjem ili ljubavi bile negirane ili omalovažavane

u djetinjstvu.

Da li još uvijek čekate da netko drugi ostvari tu vašu potrebu?

Ili ste možda potpuno odustali da živite svoj puni potencijal?

Želite li saznati nešto više o sebi?

Dođite na besplatno uvodno predavanje Centra Snaga namjere.