Trauma je pakao na Zemlji. Razriješena trauma je dar s neba.

- Peter Levine

Trening za terapeute tjelesne psihoterapije – lista čekanja

Prijava na listu čekanja za terapeutski trening
reCAPTCHA