Tjelesna psihoterapija

Tvoja vizija će postati jasna tek tada kada pogledaš u svoje srce. Onaj tko gleda izvana vidi samo snove, tko gleda unutar sebe, budi se.

Carl Gustav Jung

Tjelesno orijentirana terapija je proces koji se odnosi na redovnu individualnu praksu u kojoj se osoba upušta u istraživanje određene teme u iskustvenom smislu, uz sigurno vodstvo i podršku terapeuta.

Teme koje su pogodne za rad u terapijski rad, odnose se bilo na problematiku svakodnevnog života, bilo na rad s određenim traumama ili pak na dublje istraživanje vlastite osobnosti. Za odabir teme u terapijskom radu značajnu ulogu ima predanost istraživanju vlastite istine te spremnost na otvaranje određenih uvjerenja koja nosimo u svojoj tjelesnoj, emocionalnoj, mentalnoj i energetskoj memoriji, a koja onemogućuju korištenje vlastitog potencijala u njegovoj punini.

Terapijski sat traje šezdeset minuta, a preporučuje se kontinuitet u razmaku od jednog do tri tjedna. Proces je moguće zaustaviti u svakom trenutku uz dogovor s terapeutom, a isto ga je tako potom moguće nastaviti prema potrebi.

Gdje smo

Centar Snaga Namjere
Račićeva 5/1, (dvorišna zgrada)
10000 Zagreb

Kontakt

Email: centar.snaganamjere@gmail.com
Tel: +385 98 350 680 (Tihana Ilić)
Tel: +385 98 227 030 (Marina Nardin)

Društvene mreže: